ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 เขียนแบบ | We’re OnDemand U’re N’Gineer ปี60

PAT

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) / ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *