ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – เคมี | โดย พี่เคน OnDemand

PAT

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A

วันนี้จะมาสอน ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – เคมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *