ติวข้อสอบเคมี สอบเข้า ม.1 (โรงเรียนแข่งขันสูง) ปี 62 | พี่หมู OnDemandประถม

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่หมู ออนดีมานด์ (โสภณ วณิชพรประเสริฐ) ดีกรี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบเคมี สอบเข้า ม.1 (โรงเรียนแข่งขันสูง) ปี 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *