ติวตามฝัน..เคมี เข้าม.4 ปี60 โดย พี่เคน OnDemand

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A

วันนี้จะมาสอน ติวตามฝัน..เคมี เข้าม.4 ปี60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *