ตรีโกณมิติ ม.5 EP.3 [1/4] | เตอร์ติวติวเตอร์ | เกริ่นฟังก์ชันผกผันตรีโกณมิติ (arc-)

คณิตศาสตร์

0:00 – เกริ่น Inverse Function คืออะไร
7:00 – arcsin
21:12 – arccos
26:07 – arctan
27:32 – สรุปรวม arcsin arccos arctan และเรนจ์พร้อมวิธีจำ