ตรีโกณมิติ ม.5 EP.3 [2/4] | เตอร์ติวติวเตอร์ | หาค่าฟังก์ชันผกผันตรีโกณมิติ พื้นฐาน (arc-)

คณิตศาสตร์

0:00 – arcsin arccos arctan
12:30 – arccot arcsec arccosec