ติวก่อนสอบ GAT เชื่อมโยง รอบ 2 ปี60 By พี่เต๋อ-พี่แมน OnDemand

GAT

พี่แมน ออนดีมานด์ (ชัยรัตน์ กันบุญมา) ดีกรี ประสบการณ์สอน GAT เชื่อมโยงมากกว่า 5 ปี / ผู้วิเคราะห์ข้อสอบตั้งแต่ปีแรกของการสอบ GAT จนถึงปัจจุบัน จึงมีความเชี่ยวชาญในการแต่งโจทย์แนวข้อสอบเสมือนจริง / ผู้พัฒนาหลักสูตร เทคนิค ระบบการสอน วิชา GAT เชื่อมโยง และความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง / เป็นวิทยากร งานติว ระดับประเทศ และงานติวในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศกว่า 300 โรงเรียน

พี่เต๋อ (สาธร อุพันวัน) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้คิดค้น พัฒนาเทคนิค 4 Steps เต็ม GAT 150

วันนี้จะมาสอน ติวก่อนสอบ GAT เชื่อมโยง รอบ 2 ปี60