ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1+PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่แท็ป เอเลเวล

PAT

พี่แท็ป เอเลเวล (ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1 / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1+PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ปี2562