ติวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง ปี2562 | พี่แมน ออนดีมานด์

กสพท

พี่แมน ออนดีมานด์ (ชัยรัตน์ กันบุญมา) ดีกรี ประสบการณ์สอน GAT เชื่อมโยงมากกว่า 5 ปี / ผู้วิเคราะห์ข้อสอบตั้งแต่ปีแรกของการสอบ GAT จนถึงปัจจุบัน จึงมีความเชี่ยวชาญในการแต่งโจทย์แนวข้อสอบเสมือนจริง / ผู้พัฒนาหลักสูตร เทคนิค ระบบการสอน วิชา GAT เชื่อมโยง และความถนัดแพทย์พาร์ทเชื่อมโยง / เป็นวิทยากร งานติว ระดับประเทศ และงานติวในโรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศกว่า 300 โรงเรียน

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง ปี2562