ติวข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.1 (โรงเรียนแข่งขันสูง) ปี 62 | พี่ตั๊ก OnDemandประถม

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่ตั๊ก ออนดีมานด์ (ศุจิกา จาตุรนต์พงศา) ดีกรี ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง วิชาเอกชีววิทยา สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบชีววิทยา สอบเข้า ม.1 (โรงเรียนแข่งขันสูง) ปี 62