ติวข้อสอบฟิสิกส์ PAT3 – ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่เต้ย ออนดีมานด์

PAT

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) / ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบฟิสิกส์ PAT3 – ความถนัดวิศวกรรม ปี2562