ติวข้อสอบ GAT Eng ปี2562 | พี่โอม Forward English

GAT

พี่โอม Forward English (พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ) ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ / MBA SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้จะมาสอน ติวข้อสอบ GAT Eng ปี2562