ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – เขียนแบบ Drawing | โดย พี่เต้ย OnDemand

PAT

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) / ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

วันนี้จะมาสอน ติวความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 – เขียนแบบ Drawing