ติวความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล | We’re OnDemand U’re Medical ปี60

กสพท

พี่เต๋อ (สาธร อุพันวัน) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ผู้คิดค้น พัฒนาเทคนิค 4 Steps เต็ม GAT 150