ติวตามฝันสู่รั้ว..ม.4 ปี61 | ติวเข้ม ฟิสิกส์ | พี่เต้ย พี่เกรท ออนดีมานด์

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) / ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

พี่เกรท ออนดีมานด์ (สรณภพ เทวปฏิคม) ดีกรี ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา / ปริญญาโทสาขา Learning, Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา / เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก / เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย

วันนี้จะมาสอน ติวตามฝันสู่รั้ว..ม.4 ปี61 | ติวเข้ม ฟิสิกส์