ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 | พี่เต้ย OnDemand

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.4

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) / ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

วันนี้จะมาสอน ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4