ติววิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ปี62 | พี่เกรท ออนดีมานด์

ฟิสิกส์

พี่เกรท ออนดีมานด์ (สรณภพ เทวปฏิคม) ดีกรี ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา / ปริญญาโทสาขา Learning, Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา / เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก / เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย

วันนี้จะมาสอน ติววิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ปี62