ติวเคมี สอบเข้า ม.1 | พี่หมู OnDemand ประถม

วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1

พี่หมู ออนดีมานด์ (โสภณ วณิชพรประเสริฐ) ดีกรี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันนี้จะมาสอน ติวเคมี สอบเข้า ม.1