ติว O-NET ม.3 เคมี ปี63 by พี่หมู ออนดีมานด์

O-NET

พี่หมู ออนดีมานด์ (โสภณ วณิชพรประเสริฐ) ดีกรี ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันนี้จะมาสอน ติว O-NET ม.3 เคมี ปี63