ท้องฟ้าเวลากลางคืนเราจะเห็นอะไรบ้าง

ความรู้ทั่วไป

ในท้องฟ้ากว้างไหญ่ โลกที่เราอยู่ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ ต่างก็เป็นเทหวัตถุทรงกลมเลื่อนลอยอยู่ในท้องฟ้าด้วยกัน มีแสงสว่างในตัวเองบ้างไม่มีบ้าง ดวงดาวที่เราเห็นแสงระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้ายามค่ำ เป็นดาวประเภทเดียวกับดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวเองส่งออกมา แต่อยู่ไกลจากโลกมาก เราจึงเห็นว่ามีขนาดเล็ก และแสงดาวที่ส่งมาถึงเราก็ไม่แรงกล้าพอที่จะทำให้เราเห็นดาวเหล่านั้นได้ในเวลากลางวัน เพราะแสงอาทิตย์บังไว้หมด จึงเห็นดาวเหล่านั้น ได้แต่ในเวลากลางคืน