รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามภาค

ความรู้ทั่วไป

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดลำปาง 4. จังหวัดลำพูน
5. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6. จังหวัดน่าน
7. จังหวัดพะเยา 8. จังหวัดแพร่
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

1. จังหวัดอำนาจเจริญ 2. จังหวัดบึงกาฬ
3. จังหวัดบุรีรัมย์ 4. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดกาฬสินธุ์ 6. จังหวัดขอนแก่น
7. จังหวัดเลย 8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร 10. จังหวัดนครพนม
11. จังหวัดนครราชสีมา 12. จังหวัดหนองบัวลำภู
13. จังหวัดหนองคาย 14. จังหวัดร้อยเอ็ด
15. จังหวัดสกลนคร 16. จังหวัดศรีสะเกษ
17. จังหวัดสุรินทร์ 18. จังหวัดอุบลราชธานี
19. จังหวัดอุดรธานี 20. จังหวัดยโสธร

ภาคกลาง 22 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร 2. จังหวัดอ่างทอง
3. จังหวัดชัยนาท 4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดนครนายก
7. จังหวัดนครปฐม 8. จังหวัดนครสวรรค์
9. จังหวัดนนทบุรี 10. จังหวัดปทุมธานี
11. จังหวัดเพชรบูรณ์ 12. จังหวัดพิจิตร
13. จังหวัดพิษณุโลก 14. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. จังหวัดสมุทรปราการ 16. จังหวัดสมุทรสาคร
17. จังหวัดสมุทรสงคราม 18. จังหวัดสระบุรี
19. จังหวัดสิงห์บุรี 20. จังหวัดสุโขทัย
21. จังหวัดสุพรรณบุรี 22. จังหวัดอุทัยธานี

หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร (ถือเป็นเขตการปกครองพิเศษ ไม่ใช่จังหวัด)

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

1. จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดปราจีนบุรี
5. จังหวัดระยอง 6. จังหวัดสระแก้ว
7. จังหวัดตราด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดเพชรบุรี
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดราชบุรี
5. จังหวัดตาก

ภาคใต้ 14 จังหวัด

1. จังหวัดชุมพร 2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดนราธิวาส
5. จังหวัดปัตตานี 6. จังหวัดพังงา
7. จังหวัดพัทลุง 8. จังหวัดภูเก็ต
9. จังหวัดระนอง 10. จังหวัดสตูล
11. จังหวัดสงขลา 12. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13. จังหวัดตรัง 14. จังหวัดยะลา