วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง ส่วนประกอบของประโยค

ภาษาไทย สอบเข้า ม.1

ส่วนประกอบของประโยค
ประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ ภาคประธานและภาคแสดง

ภาคประธาน ประกอบด้วย ประธานและคำขยายประธาน
ภาคแสดง ประกอบด้วย กริยาและคำขยายกริยา
นอกจากนี้ อาจมีกรรมและคำขยายกรรมด้วย การสร้างประโยคอาจให้ภาคประธานหรือภาคแสดงขึ้นต้นประโยคก็ได้

ถ้าให้ภาคประธานขึ้นต้นประโยค เช่น
สมชายชอบหลับในเวลาเรียน
สุนัขของสมปองไล่กัดแมวอย่างดุร้าย
ถ้าให้ภาคแสดงขึ้นต้นประโยค เช่น
วิ่งเสร็จแล้ว อย่าเพิ่งรีบดื่มน้ำ
เดินจนเมื่อยขา เธอก็ยังไม่บ่น