สพฐ.ถอดบทเรียนโควิด-19 การจัดการศึกษาของเมืองจีน

ข่าวการศึกษา

(22 มี.ค.64) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อ นำมาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาให้เหมาะสมกับประเทศไทยนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้นำข้อสั่งการมาดำเนินการแล้ว โดยมอบหมายให้สำนักนวัตกรรมการศึกษา สพฐ.ไปถอดบทเรียนการศึกษาของเมืองจีน เพื่อหารูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนในประเทศไทย

“เราจะถอดบทเรียนจากการจัดการศึกษาของเมืองจีนว่าสิ่งไหนที่มีปัจจัยเหมือนประเทศจีนเราจะนำมาใช้ แต่ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและเด็กด้อยโอกาสที่ไม่มีอุปกรณ์สนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนออนไลน์ สพฐ.จะสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากเราต้องยอมรับว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนของประเทศที่สนับสนุนในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาของเมืองจีน ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิดมาโดยตลอดว่าเราได้บทเรียนอะไรจากวิกฤตินี้บ้าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

แหล่งข่าว
https://www.thairath.co.th/news/local/2055477