สอบเข้าม.4 “เตรียมอุดม” ผู้เข้าสอบ 12,765 คน รับได้แค่ 1,520 คน

ข่าวการศึกษา

เริ่มแล้ววันนี้ สอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยจัดสนามสอบที่เมืองทองธานี เด็กแห่สอบเข้านับหมื่น รับได้เพียง 1,520 คน ภาพรวมสนามสอบราบรื่น มาตรการป้องกันโควิดเข้ม

(6 มี.ค.64) เมื่อเวลา 07.00 น.ที่อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 การสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 12,765 คน จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษานี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดรับนักเรียน 1,520 คน ใน 8 แผนการเรียน ได้แก่

  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผู้สมัคร จำนวน 8,948 คน รับ 1,000 คน อัตราส่วน 1:12
  2. ภาษา-คณิตศาสตร์ สมัคร 1,040 คน รับ 120 คน 1:15
  3. ภาษา-ฝรั่งเศส สมัคร 501 คน รับ 80 คน 1:8 ภาษา-เยอรมัน สมัคร 383 คน รับ 80 คน 1:7
  4. ภาษา-ญี่ปุ่น สมัคร 556 คน รับ 80 คน 1:10 ภาษา-จีน สมัคร 645 คน รับ 80 คน 1:11
  5. ภาษา-สเปน สมัคร 227 คน รับ 40 คน1:9
  6. ภาษา-เกาหลี สมัคร 465 คน รับ 40 คน 1:13

โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกพฐ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่า การดำเนินการทุกอย่างทำได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) อีกทั้งในส่วนของผู้ปกครองก็ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งในขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิก็ไม่พบว่าผู้เข้าสอบคนใด มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด และการจัดห้องสอบก็จะมีการแบ่งห้องสอบตามพื้นที่ของผู้สมัครสอบ แบ่งเป็น จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะมีรถรับ ส่ง ห้องสอบ ห้องน้ำเฉพาะ จังหวัดพื้นที่ควบคุม จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง และจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง นอกจากนี้การสอบก็มีการปรับเวลาให้สอบ ตั้งแต่ 08.30 น.-14.00 น. โดยที่จะไม่มีการให้ออกจากห้องสอบ ให้นักเรียนเข้าสอบครั้งเดียวจนเสร็จ เพื่อลดความหนาแน่นบริเวณพื้นที่พักคอย

“การสอบในครั้งนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียนเตรียมฯ ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สพฐ.เองก็จะถอดบทเรียนการดำเนินการของโรงเรียนเตรียมฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการจัดการสอบของโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป” เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ด้าน นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมระบบการจัดเลขประจำตัวของผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะจัดกลุ่มนักเรียนที่มาจากในพื้นที่ต่างๆ และง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตั้งปต่ช่วงรับสมัคร ว่า ให้ผู้ปกครองและผู้เข้าสอบให้ดูแลตัวเอง และไม่ควรไปเข้าร่วมกิจกรรม หรือไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ถือว่าจำนวนผู้สมัครมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 500 กว่าคน มากกว่าที่ทางโรงเรียนคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ตนคิดว่าจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะมาจากผู้ที่เข้าร่วมนิทรรศการของโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้จัด และชักชวนน้องๆ ที่สนใจให้เข้ามาสมัครเรียน

แหล่งข่าว https://www.dailynews.co.th/education/829312