เรียนอย่างไรให้เกรดพุ่ง 5 วิธีทำได้จริง

Exclusive เคล็ดลับการเรียนเก่ง

           อยากเรียนดี เรียนเก่ง อยากได้เกรด 4 อยากเข้าใจบทเรียน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า สิ่งสำคัญคือ อยู่ที่ตัวเราเอง ที่จะต้องมีทั้งระเบียบ วินัย ขยัน และตั้งใจเรียน ดังนั้นการเรียนทุกครั้ง อาจจดโน้ตสรุปสั้น ๆ หรือวาดออกมาเป็นรูป จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น และนี่คือ 5 เทคนิค ที่จะทำให้ผลการเรียนพุ่งดีขึ้น ดังนี้

1. แปลงข้อความให้เป็นภาพ

เพราะสมองของคนเรานั้น สามารถจดจำภาพได้ดีกว่าข้อความ โดยวิธีง่าย ๆ คือ เปลี่ยนแปลงข้อความต่าง ๆ ให้เป็นภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณจดจำข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวเลข ให้เป็นแผนภูมิแท่ง แผนที่ความคิด หรือแผนที่วงกลม ก็ได้เช่นกัน

2. เชื่อมโยงความรู้เก่า และใหม่

สำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้คุณพยายามเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานที่คุณมีอยุ่แล้ว เพราะจะช่วยให้คุณทำความเข้าในความรู้ใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น

3. แบ่งปันกับเพื่อน ๆ

ในการสอนให้กับเพื่อน ๆ นั้น นอกจากจะเป็นการทบทวนให้กับตัวเองแล้วนั้น ยังช่วยให้สมองของเราได้ฝึกปรือ ในสิ่งที่คุณได้สอนให้กับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ

4. ตั้งใจเรียน แต่ไม่จดอย่างเดียว

อย่างที่เราเห็นอยู่บ่อย ๆ ว่า น้อง ๆ บางคนตั้งหน้าตั้งตาจดตามที่คุณครูสอนเพียงอย่างเดียว เพราะกลัวจดไม่ทัน โดยที่ไม่สนใจเลยว่า สิ่งที่้กำลังจดอยู่นั้น เข้าใจหรือป่าว แต่ไม่ได้บอกว่า การจดไม่ดี แต่อยากบอกว่า ต้องมีสมาธิในการฟัง และวิเคราะห์สิ่งที่คุณครูสอนตามไปด้วย เพื่อที่จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ

5. จับประเด็นให้ได้

การจับประเด็น ไม่ใช่แค่การย่อความ หรือสรุปบทความ แต่เป็นการคิดวิเคราะห์ ว่าอะไรคือหัวใจในการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ หรือหัวใจที่คุณครูต้องการจะสอนนั้น ต้องการจะสอนคุณเรื่องอะไร ดังนั้นเมื่ออ่านหนังสือจบแล้ว อย่าลืมที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่า เรื่องที่อ่านไปนั้น มีประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหน หรือเรื่องที่อ่านนั้น ต้องการจะสื่อถึงเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

เชื่อมั่นว่า หลัก 5 ข้อที่เราได้ให้ไปนั้น น้อง ๆ สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากเตือนคือ เวลาในการอ่านหนังสือนั้น ต้องเป็นเวลา 20.00 . – 23.00 . และเมื่อถึงเวลา 23.00 . แล้ว ควรเข้านอนด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ เพราะจะช่วยทำให้คุณมีจิตใจที่สงบ และมีสมาธิ ดังนั้นเวลากลางคืน จึงเหมาะที่สุด สำหรับการอ่านหนังสือ