“3 ห้าม – 3 ไม่ห้าม” สำหรับประเพณีสงกรานต์ปี 64

ข่าวการศึกษา

(17 มี.ค.64) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงสถานการณ์ “โควิด-19” พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ “โควิด-19”(ศบค.) ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจ ศบค.ชุดเล็กมีการหารือเรื่องหลัก คือเรื่อง การจัดกิจกรรม “สงกรานต์ปี64” ที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)นำเสนอมาตรการ โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมภายใต้ สโลแกน สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก และไม่สาดน้ำ ให้ฉลองปีใหม่แบบไทยเดินต่อไปได้ และอยู่ในมาตรการควบคุมโรคระบาด แต่ทำให้กิจกรรมกิจการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เดินหน้าต่อไปได้ด้วย

แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาล “สงกรานต์ปี64” โดย

งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่

1. งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ
2. คอนเสิร์ต
3. งดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม

กิจกรรมที่สามารถจัดได้ใน “สงกรานต์ปี64” คือ

1.การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา
2.การจัดพิธีรดำน้ำดำหัว ตามประเพณีนิยมหรือตามรูปแบบที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.กำหนด) และ
3.การเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทุกพื้นที่

ข้อห่วงใยในทุกกิจกรรม
ข้อห่วงใยในทุกกิจกรรมขอให้ยึดถือแนวทางดำเนินการดังนี้ ยึดมาตราการใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ และหมอชนะ

ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่สามารถปรับได้ หากเห็นว่าในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงก็ปรับให้เข้มงวดขึ้นได้

ทั้งนี้วันหยุดสงกรานต์ 2564 ประกอบด้วยหยุดยาว 6 วัน ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 10 เมษายน วันหยุดราชการ
  • วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน วันหยุดราชการ
  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน วันสงกรานต์ (ครม.ให้เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
  • วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์และวันครอบครัว
  • วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

ทั้งนี้วันหยุดตามประกาศครม.บังคับใช้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของเอกชนนั้นๆ

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927796