3 เคล็ดลับการสร้างบทเรียนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมมากขึ้น

เรื่องที่น่าสนใจ

การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทุกคนเริ่มหันมาให้ความสนใจ คำถามใหญ่คือ เราจะสร้างบทเรียนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร ในบางครั้งเราจะเห็นว่าในห้องเรียนนั้นอาจมีเด็กที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมและการสอนก็อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการได้ แทงบอลคู่เด็ดให้ใช้กฎการแทงบอลออนไลน์ เราจึงแนะนำให้พยายามปรับบทเรียนให้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมากขึ้นเพื่อเร่งการเรียนรู้ของนักเรียน การสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง หรือการพยายามค้นหาการเชื่อมต่อในเชื้อชาติต่าง ๆ กับเนื้อหาเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนักเรียนกลุ่มน้อย

 

การสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรม คืออะไร

ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งเกี่ยวกับการสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมคือ การคิดว่าเราต้องเชื่อมโยงเนื้อหาของบทเรียนกับภูมิหลังทางเชื้อชาติของนักเรียนเช่น แอฟริกัน-อเมริกัน หรือลาตินอเมริกัน ความเชื่อทั่วไปคือ ถ้าเราพูดถึงแอฟริกา เม็กซิโก หรือผู้คนในเชื้อชาตินั้น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มันจะจุดประกายความสนใจของนักเรียน แล้วจะเกิดแรงจูงใจให้เข้าร่วมการเรียนการสอนมากขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว การสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมไม่ค่อยเกี่ยวกับการใช้ความภาคภูมิใจทางเชื้อชาติเป็นตัวกระตุ้นเท่าไหร่นัก เป็นการเลียนแบบรูปแบบและเครื่องมือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของนักเรียน นี่คือกลยุทธ์ที่พ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย และชุมชนอื่น ๆ ใช้เพื่อสอนทักษะชีวิตและแนวคิดพื้นฐานแก่พวกเขามานานก่อนที่พวกเขาจะมาโรงเรียนและในช่วงนอกเวลาเรียน

 

การสอนที่ตอบสนองต่อวัฒนธรรมใช้ประโยชน์จากระบบความจำของสมองและโครงสร้างการประมวลผลข้อมูล เพราะว่านักเรียนที่มีความหลากหลายหลายมาจากประเพณีวัฒนธรรมปากเปล่า ซึ่งหมายความว่าวิธีการหลักในการถ่ายทอดความรู้และการให้ความสำคัญคือการพูดและการใช้งาน เป็นประเพณีวัฒนธรรมทั่วไปที่แบ่งตามกลุ่มเชื้อชาติ ชุมชนแอฟริกันอเมริกัน ลาติน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิกล้วนมีวัฒนธรรมปากเปล่าที่เข้มแข็ง กลุ่มวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มใช้ระบบความจำของสมองในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้ พวกเขาใช้กลยุทธ์ด้านความจำเพื่อทำให้การเรียนรู้ฝังแน่นมากขึ้น เช่น การเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องจำเข้ากับจังหวะดนตรี หรือโดยการท่องจำในลักษณะที่สนุกสนาน เช่น บทกวี ปริศนา หรือลิเมอร์ริก

 

บางคนอาจสอนนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม โดยใช้การท่องจำคำศัพท์และหาความหมายของคำนั้น ๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก ๆ ถ้ามีการเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น ๆ ให้ตอบสนองต่อวัฒนธรรมมากขึ้น ทำให้เป็นเหมือนกระบวนการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของนักเรียนเองมากขึ้น เคล็ดลับ 3 ข้อนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบทเรียนใด ๆ ให้เป็นสิ่งที่รู้สึกตอบสนองต่อนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น บางอย่างที่จะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้น และประมวลผลเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3 เคล็ดลับ สอนกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

  1. ประยุกต์ใช้เกมเข้ากับการเรียนการสอน

เกมเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม เนื่องจากเกมได้รับความสนใจจากสมองและต้องการการประมวลผลอย่างกระตือรือร้น ความสนใจของนักเรียนเป็นขั้นตอนแรกในการเรียนรู้ เราไม่สามารถเรียนรู้ จดจำ หรือเข้าใจสิ่งที่เราไม่ได้สนใจเป็นอันดับแรกได้ การสนใจและการตอบสนองเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของสมอง เกมส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรมมากมายที่เราพบได้ในวัฒนธรรมปากเปล่า เช่น การทำซ้ำ การไขปริศนา การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน

 

  1. การรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็นชุมชน

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนพึ่งพาซึ่งกันและกันจะกลายเป็นการสร้างชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลองคิดดูว่าในกลุ่มชุมชนนั้น ๆ เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากชนชาติอื่น ๆ มากมาย สิ่งที่เราต้องทำคือการเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาเป็น และปรับตัวเข้าหาพวกเขาได้อย่างราบรื่น สำหรับการเรียนการสอน การรวมกลุ่มก็จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้โดยการแข่งขันเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม

 

  1. การใช้เรื่องเล่าเพื่อการเรียนรู้

สมองมีสายใยในการจดจำเรื่องราวและใช้โครงสร้างเรื่องราวเพื่อให้เข้าใจโลก นั่นคือเหตุผลที่ทุกวัฒนธรรมมีเรื่องราวการสร้างสรรค์ ตามวัฒนธรรมปากเปล่า เรื่องเล่ามีบทบาทมากขึ้นในการสอนบทเรียนเกี่ยวกับมารยาท คุณธรรม นิทาน หรือความเชื่อต่าง ๆ เพราะเป็นวิธีการจดจำเนื้อหา กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะสามารถรับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพวกเขาสามารถสร้างเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับหัวข้อหรือในสิ่งที่นำเสนอ นั่นคือวิธีของสมองในการถักทอมันเข้าด้วยกัน

 

การเรียนการสอนที่มีการตอบสนองต่อวัฒนธรรมนั้นไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถปรับได้ตามกลุ่มเชื้อเชาติของนักเรียน ไม่จำเป็นต้องเป็นการสอนที่สร้างความบันเทิงที่มากจนเกินไป ไม่จำเป็นต้องมีการพูดถึงหรือเน้นย้ำเชื้อชาติ หรือใช้วัฒนธรรมต่าง ๆ ในการอ้างอิงเลย สิ่งที่ทำให้นักเรียนตอบสนองต่อวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นคือการรับรู้และการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของตัวนักเรียนเอง พวกเขาทั้งหมดตระหนักดีว่าการปฏิบัติเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนกลุ่มน้อย เคล็ดลับที่แท้จริงคือการใช้กลยุทธ์เหล่านี้เป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน จำไว้ว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียน