addict คําอ่าน คําแปล

English-Thai Dictionary

addict คําอ่าน คําแปล

addict แอ๊ดดิคท ติด(ยาเสพติด) , ทำให้เป็นนิสัย

กริยา

ทำให้ติดยาเสพติด
addict

ทำให้เป็นนิสัย
addict

คำนาม

ขี้ยา
junkie, hound, addict

คนติดยา
addict

คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addict

ผู้เสพติด
addict