ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 (4โรงเรียนดัง) ปี62 | พี่ป่าน ALevel

พี่ป่าน เอเลเวล (Alevel) (มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา) ดีกรี ปริญญาตรี Read More…

ติวข้อสอบฟิสิกส์ PAT3 – ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่เต้ย ออนดีมานด์

พี่เต้ย ออนดีมานด์ (ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ) ดีกรี ปริญญาตRead More…

ติวข้อสอบ Drawing PAT3 – ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์

พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์ (ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ) ผู้ก่อตั้งกRead More…

ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1+PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่แท็ป เอเลเวล

พี่แท็ป เอเลเวล (ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล) ดีกรี เกียรตินิRead More…

ติวข้อสอบเคมี PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่เคน ออนดีมานด์

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอัRead More…

แนะแนวข้อสอบ PAT3 ความถนัดวิศวกรรม ปี2562 | พี่เคน ออนดีมานด์

พี่เคน ออนดีมานด์ (เคน อรรถเวชกุล) ดีกรี เกียรตินิยมอัRead More…

ติวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทจริยธรรม ปี2562 | พี่วิเวียน ออนดีมานด์

พี่วิเวียน OnDemand (นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร) ดีกรี แพทย์ศาสตRead More…

ติวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง ปี2562 | พี่แมน ออนดีมานด์

พี่แมน ออนดีมานด์ (ชัยรัตน์ กันบุญมา) ดีกรี ประสบการณ์Read More…

ติวข้อสอบความถนัดแพทย์ พาร์ทเชาว์ปัญญา ปี2562 | พี่บูม เอเลเวล

ในคลิปนี้ พี่บูม เอเลเวล (Alevel) จะมาติวข้อสอบความถนัดแพทRead More…