ตรีโกณมิติ ม.5 EP.3 [1/4] | เตอร์ติวติวเตอร์ | เกริ่นฟังก์ชันผกผันตรีโกณมิติ (arc-)

0:00 – เกริ่น Inverse Function คืออะไร 7:00 – arcsin 21:12 – arccos 26:07 – arctan 27:32 – สรุปรวม arcsin Read More…

ตรีโกณมิติ ม.5 EP.3 [2/4] | เตอร์ติวติวเตอร์ | หาค่าฟังก์ชันผกผันตรีโกณมิติ พื้นฐาน (arc-)

0:00 – arcsin arccos arctan 12:30 – arccot arcsec arccosec https://www.youtube.com/watch?v=BMamTRgiMPoRead More…

ตรีโกณมิติ ม.5 EP.3 [3/4] | เตอร์ติวติวเตอร์ | ผกผันตรีโกณ + ไม่ผกผัน ฟังก์ชันเดียวกัน

ตรีโกณมิติ ม.5 | ผกผันตรีโกณ + ไม่ผกผัน ฟังก์ชันเดียวกัน Read More…