ติวข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 (4โรงเรียนดัง) ปี62 | พี่ป่าน ALevel

พี่ป่าน เอเลเวล (Alevel) (มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา) ดีกรี ปริญญาตรี Read More…

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2 EP.1 [1/2] | เตอร์ติวติวเตอร์ | สัมประสิทธิ์ดีกรี 2 = 1

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2 | สัมประสิทธิ์ดีกRead More…

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2 EP.1 [2/2] | เตอร์ติวติวเตอร์ | สปส.ดีกรี 2 มากกว่า 1

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ม.2  | สปส.ดีกรี 2 มากกวRead More…