วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต

ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มีหลักสังเกต Read More…

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 เรื่อง สำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์บก

กา กาเหยี่ยวเฉี่ยวเอาไป หมายถึง สูญหายไปในทันที กาหRead More…

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธ์ขRead More…