วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง ลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต

ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มีหลักสังเกต Read More…

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ

กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะคำประพันธ์ขRead More…